พล.ต.ต.อัครพล ศรีเสาวลักษณ์
   ผบก.อก.สพฐ.ตร.
                     
กิจกรรม ผบก.อก.สพฐ.ตร.
           วันที่ ๔ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พล.ต.ต.อัครพล ศรีเสาวลักษณ์ ผบก.อก.สพฐ.ตร.เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศพฐ. ๓ พร้อมรับฟังปัญหาและเสนอเเนะวิธีในการปฏิบัติงาน
 

เก็บตกบรรยากาศ !!!
สัมมนาดูงานที่ประจวบคีรีขันธ์
- กีฬาฮา เฮ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
- งานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี

ประกาศ
-  ดาวน์โหลด พ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับคอมฯ    พ.ศ.๒๕๕๐

-  การใช้หมวกของข้าราชการตำรวจสำหรับ
   ประกอบเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี

- คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   เรื่อง การติดป้ายชื่อกับเครื่องแบบตำรวจ

-  การดูแลรักษาความสะอาด และบริเวณพื้นที่
   โดยรอบอาคาร ๑๑ บก.อก.สพฐ.ตร.

-  การฝึกวิชาการตำรวจและยุทธวิธีตำรวจ


ดาวน์โหลดโปรแกรมใช้ในสำนักงาน
-โปรแกรมอ่านเอกสาร
-โปรแกรมแปลงไฟล์เอกสาร
-โปรแกรมบีบอัดไฟล์
-โปรแกรมเขียนซีดี
-โปรแกรมฟังเพลง
-โปรแกรมป้องกันไวรัส